Công an Nghệ An đã bă’t thành công một tên xu’c ph ạm Bác Hồ để lấy tiếng vang
Đăng vào 1:39 sáng

Phan Công Hải (SN 1996) trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Hải sớm có tư t.ưởng cự.c đ.oan, thường xuyên kết giao với các đối tư.ợ.ng p.h.ả.n đ.ộ.n.g, ch.ố.ng đ.ối. Đ.ối tư.ợ.ng đã nhiều lần tiến hành các hoạt động x.â.m p.h.ạ.m an ninh quốc gia trong thời gian dài và liên tục, nhất là có hành vi sử dụng m.ạ.ng xã hội để tuy.ên truy.ề.n ch.ố.ng Đảng, Nhà nước.

Cá biệt, vào ngày 15/11/2018, vốn là một thợ cơ khí, Hải đến Trường THCS Đô Thành (huyện Yên Thành) làm việc. Tại đây, vào giờ nghỉ trưa, l.ợi dụ.ng thời điểm vắng người qua lại, Hải đã chụp khu.ng cản.h của trường và có h.à.nh vi xu’c p.h.ạ.m hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, đố.i tượ.ng đã đăng trên mạng facebook “Hùng Manh”. Điều này gâ.y b.ức x.ú.c rất lớn trong nhân dân. Cư dân m.ạ.ng truy t.ìm g.ắt ga.o tu.ng tí.ch của Hải. Biết rõ điều này, ngay sau đó, Hải bỏ tr.ố.n và khóa facebook “Hùng Manh”.

Đây không phải là lần đầu tiên Phan Công Hải có h.à.nh vi xu’c p.h.ạ.m lãn.h đạo, x.uy.ên t.ạ.c lịch sử. Trước đó, ngoài facebook “Hùng Manh”, Phan Công Hải còn sử dụng 2 facebook khác là “Người Việt xấ.u xí” và “David Nguyễn”. Cả hai facebook này đều đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung xuy.ê.n t.ạ.c bản ch.ấ.t của Đảng, Nhà nước, người làm việc trong cơ quan Nhà nước; k.í.c.h đ.ộ.n.g tư tưởng, h.à.nh động ch.ố.ng đ.ối, oá.n gh.é.t, c.ă.m th.ù ch.ính quy.ền, xu’c p.h.ạ.m lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây h.o.a.n.g m.a.n.g trong nhân dân.

Bên cạnh đó, facebook của Phan Công Hải còn đăng tải các video về hoạt động cá nhân nhưng có lồng g.hép các bài hát xuy.ê.n tạ.c sự thật lịch sử, xuyê.n tạ.c chính sách đố.i nội, đối ngoại của đất nước. Dù còn ít tuổi song Phan Công Hải đã thể hiện sự ti.nh vi, lọc lõi trong thực hiện hàng loạt hà.nh vi ch.ố.ng đ.ố.i, nhất là trên không gian mạ.ng.

Ngày 10/1/2019, Cơ quan An ninh điều tr.a (ANĐT) Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Viện Kiểm s.á.t nhân dân tỉnh Nghệ An thu thập các video, hình ảnh, bài viết có nội dung c.hố.ng Đảng, Nhà nước từ các facebook cá nhân của Phan Công Hải gồm “David Nguyễn”, “Người Việt xấu xí” và “Hùng Manh” để quyê’t định trưng cầu g.i.á.m đ.ị.n.h tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An.

Ngày 27/1/2019, Hội đồng g.i.á.m đ.ị.n.h tập thể Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An kết luận các bài viết, hình ảnh, video được gửi g.i.á.m đ.ị.n.h đều có nội dung xu.yên tạ.c, phỉ báng chính quy.ền nhâ.n dân; bịa đặt thông tin và gây h.o.a.n.g m.a.n.g trong nhân dân. Vì thế, cần phải x,ử lý ngh.iêm minh Phan Công Hải trước pha’p luật để ngăn chặn các hoạt động x.â.m p.h.ạ.m an ninh quốc gia của đối tư.ợng; đồng thời, là bài học cảnh tỉnh, r.ă.n đ.e với các đ.ối tượ.ng khác.

Ngày 22/4/2019, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định k.h.ở.i t.ố v.ụ a’n, k.h.ở.i t.ố bị can và ra l.ệ.nh bă’t t.ạ.m g.i.a.m đối với Phan Công Hải về tội “Làm, t.à.ng t.rữ, ph.a’t tán hoặc tuy.ê.n truyền thông tin, tài liệu nh.ằm ch.ố.ng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình s.ự.

Đến ngày 31/5/2019, Cơ quan ANĐT ra Quyết định tr.u.y n.ã toàn quốc đối với Phan Công Hải. Theo nguôn tin x.á.c tín, Phan Công Hải đã bị tó.m gọn ngay tại hang ổ lẩn trốn. Dự là Y sẽ nhận c.ái gi.á đ.ắt.

Theo: CSCĐ

Loading...

Bài viết liên quan