Biển Đông: Vì sao Trung Quốc và Việt Nam sẽ chi.ến đ.ấ.u nếu buộc phải cầm s.ú.ng?
Đăng vào 2:35 sáng

Việt Nam sẽ không để bị đ.ẩy vào c.hân tường, thỏ.a hiệp hoặc buông tay nếu cảm thấy bị Trung Quốc d.ồ.n é.p. Họ sẽ ch.ố.ng tr.ả, và sẽ khẳng định chủ quy.ề.n, lợi ích trên Biển Đông.

Biển Đông: Trung Quốc ch.ọ.c g.iậ.n nhiều quốc gia châu Á
Tr.a.nh ch.ấp trên Biển Đông đã khiến nhiều nước ở châu Á gi.ậ.n d.ữ với Trung Quốc vì những hà.nh đ.ộng p.hi lý của nước này trong việc khẳng định cái gọi là yêu sách “Đường Chín Đoạn”. Và trong số đó, theo nhiều chuyên gia, Việt Nam là một trong những nước có chính sách ngoại giao kh.ô.n kh.éo nhưng cũng dứ.t kh.oát nh.ất.

Ngược dòng th.ời gi.a.n, Trung Quốc và Việt Nam đã có một lịch sử lâu dài về tranh chấp và qu.a.n h.ệ hai nước được đ.á.n.h dấu bằng b.ạ.o l.ự.c. Ngày nay, bất đồng tập trung vào vùng biển và vùng đảo ở Biển Đông, mà theo quan điểm của các chuyên gia địa chính trị châu Á, là nơi rất quan trọng và có giá trị.

“Tôi nghĩ Việt Nam ch.ắc ch.ắn vẫn luôn theo dõi s.á.t sao tình hình. L.ự.c lư.ợ.ng v.ũ t.r.a.ng Việt Nam không phải là một đội quân “mềm yế.u” và họ cực kỳ ý thức được mối đ.e d.ọ.a từ Trung Quốc”, Express.co.uk dẫn lời giáo sư Kerry Brown.
“Họ sẽ không để bị đ.ẩ.y vào chân tường, thỏa hiệp hoặc buô.ng tay nếu cảm thấy Trung Quốc đang d.ồn é.p họ. Họ sẽ ch.ố.ng tr.ả, và sẽ khẳng định chủ quy.ề.n, lợi ích của mình.
Và đó là nơi mà mọi thứ sẽ l.eo th.a.ng vì cả hai đều không d.ễ th.o.ái lui. Họ rất tự hào để làm điều đó, đó là mối qu.a.n h.ệ rắc rối nhất mà tôi từng nghĩ đến”, giáo sư chia sẻ.

Việt Nam kiê.n qu.yết bảo vệ toàn vẹn chủ quyền Biển Đông
Nhiều người cho rằng, Hà Nội thể hiện sự cư.ơng qu.yết và d.ứt kho.át hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong khu vực khi thách thức các hành vi của Trung Quốc.

Mặc dù đã gi.à.nh chiến thắng trong vụ kiện thông qua Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển của UNCLOS năm 2016, Philippines đã thất b.ại trong việc yêu cầu Trung Quốc tuân thủ ph.án quyết của tò.a á.n.

Giờ đây, Hà Nội đang nhắm đến con đường thông qua luật pháp quốc tế khi tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho tr.a.n.h ch.ấ.p.

“Việt Nam là một vấn đề quan trọng bởi người Việt là những chi.ế.n binh kiên cường, họ đã ch.iế.n đ.ấu ch.ố.ng lại người Mỹ và cả người Trung Quốc năm 1979 và một lần nữa vào năm 1985, vậy nên họ không thể bị x.em nh.ẹ”, giáo sư Kerry Brown tiếp tục.
“Các quốc gia khác như Malaysia và Philippines không có vấn đề gì với Trung Quốc vì họ ở xa hơn và không đáng ngại.”
“Tuy nhiên, Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia có nhiều duyên nợ, và đây chỉ là một lần ch.ạm t.rán mới trong một dòng lịch sử dài”.
Ngân sách quốc phòng Việt Nam đã tăng lên trong những năm gần đây, và cuộc đối đ.ầu gầ.n đây giữa hai nước đã chứng minh cả hai quốc gia ki.ên qu.yế.t như thế nào trong lập trường về chủ quy.ền bi.ển đảo.

Tháng trước, một tàu khảo sá.t dầu của Trung Quốc – Haiyang Dizhi 8 (Hải dương Địa chất 8) – đã gây ra cuộc đối đầu că.ng thẳ.ng với các tàu Việt Nam ở Biển Đông, nhưng đã rời khỏi vùng biển thu.ộc chủ qu.yền Việt Nam sau hơn 3 tháng.

Việt Nam đã chi.ến. đ.ấ.u với Trung Quốc trong ch.i.ến tr.a.n.h biên giới năm 1979 và trong trận Hải chiến Trường Sa năm 1988, trận ch.i.ế.n đẫ.m m.á.u chứng kiến sự h.y si.nh của 64 anh hù.ng liệ.t s.ĩ Việt Nam trước Quân đội Giải phó.n.g Nhân dân Trung Quốc.

Bấ.t ch.ấp qu.yết tâm của cả hai quốc gia, Giáo sư Brown của Chatham House nhấn mạnh rằ.ng b.ạo lự.c là điều không bên nào muốn.

“Tôi không nghĩ rằng hai nước sẽ ti.ến hà.nh bất kỳ hành động quân sự nào một cách không cần thiết. Họ là những chi.ến binh giỏi vì họ không chiế.n đấ.u trong những trận chiế.n mà họ có thể tr.á.nh được. Nhưng họ sẽ chiến đấu nếu họ phải làm như thế, và đó là sự khác biệt”, ông nói thêm.
“Người Việt đã sống với những ký ức ki.n.h ho.à.ng về cuộc chi.ế.n tr.a.nh với Hoa Kỳ, vì vậy họ hoàn toàn ý thức được sự gh.ê gớ.m của ch.iế.n tr.a.nh, nhưng họ cũng có những lằn ranh đỏ rõ ràng không thể vượt qua”.3.

Theo Sputniknews

Loading...

Bài viết liên quan