Nga – Trung Quốc đều ngưỡng mộ khi Việt Nam nâng cấp Pohang thành tàu tê.n l.ử.a
Đăng vào 4:36 sáng

Hình ảnh tàu hộ vệ săn ngầ.m số hiệu 20 lớp Pohang của Việt Nam được bổ sun.g 8 ống ph.ó.ng t.ê.n l.ử.a hà.nh trình ch.ố.ng hạ.m đã thu hút sự quan tâm rất lớn của b.áo chí Nga và Trung Quốc.

Mới đây tàu hộ vệ să.n ng.ầ.m lớp Pohang số hiệu 20 của Việt Nam đã xuất hiện với diện m.ạo mới, khi có sự bổ sung các ống ph.ó.ng KT-184 của t.ê.n l.ử.a h.à.nh trì.nh ch.ố.ng .h.ạ.m Kh-35 Uran-E đã được bổ sung vào khoảng không gian phía sau.

Cần lưu ý rằng tàu Pohang Flight III nguyên bản của Hàn Quốc không được trang bị t.ê.n l.ử.a ch.ố.ng h.ạ.m do được thiết kể để đảm nhiệm vai trò să.n ng.ầ.m, do vậy gói nâng cấp của Việt Nam đã khiến các trang q.uân sự của Nga và Trung Quốc rất quan tâm.

Theo trang Bmpd của Nga, Việt Nam đã cài đặt phiên bản riêng của tổ hợp tê.n l.ử.a ch.ố.ng h.ạ.m 3M24E (Kh-35) Uran-E trên một tàu hộ t.ố.ng kiểu Pohang nhận được vào cuối năm 2018 dưới dạng viện trợ quân sự từ Hàn Quốc.

Tờ báo Nga còn cho rằng t.ê.n l.ử.a Việt Nam lắp đặt trên tàu Pohang số hiệu 20 có thể không phải Kh-35 Uran-E mà là phiên bản do Việt Nam sản xuất trong nước theo giấy phé.p của Nga dưới tên gọi KCT 15.

Bên c.ạ.nh tr.a.ng Bmpd của Nga thì trang Sina của Trung Quốc cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới gói nâng cấp mà Việt Nam thực hiện trên tàu hộ vệ săn ngầm lớp Pohang.

Theo Sina, đây là cải tiến m.ang tín.h đ.ộ.t p.h.á. bởi vì việc lắp đặt thêm 2 cụm ống ph.óng với 4 bệ ph.ó.ng có thể mang theo 8 tên l.ử.a, Việt Nam đã chính t.hức biến Tàu 20 thành tà.u hộ vệ t.ê.n lử.a đúng nghĩa.

Nguyên bản, v.ũ .kh.í trang bị cho Flight III của lớp tàu hộ vệ Pohang bao gồm 2 kh.ẩ.u ph.áo Oto Melara Compact cỡ 76,2 mm với nòng dài gấp 62 lần đường kính (76 mm/62) bố trí trước sau.

Bên cạnh đó, trên tàu còn có 2 bệ ph.á.o b.ắ.n nhanh Dardo 40 mm/70 nòng đôi, có tác dụ.ng bổ trợ cho kh.ẩ.u 76 mm trong việc ti.ê.u di.ệ.t các mục ti.êu cỡ nhỏ.

Ngoài ra, khẩu Dardo còn đảm trách cả vai trò phòng khô.ng, ch.ố.n.g lại máy bay tầm t.hấp cũng như t.ê.n l.ử.a hà.nh trì.nh ch.ố.ng h.ạ.m (cho dù vai trò này k.há hạ.n chế).

So sánh với Flight II đời trước thì đ.á.ng ngạc nhiên là thế hệ Flight III lại không có t.ê.n l.ửa ch.ố.ng h.ạ.m (phải đến Flight IV mới được bổ su.ng 4 t.ê.n lử.a RGM-84 Harpoon).

Có lẽ phía Hàn Quốc chỉ muốn phân lớp này tập trung vào nhiệm vụ să.n ngầ.m, họ lắp đ.ặt cho con tàu 2 cụm 3 ống p.hó.ng ng.ư lô.i săn ngầm h.ạng n.hẹ Mk 32 cỡ 324 mm.

Về hệ thố.ng đi.ện t.ử, tàu được trang bị radar tri.nh s.át bề mặt Marconi ST-1810, hệ thống điều khiển h.ỏa lự.c ST-1802, thiết bị ng.ắ.m b.ắ.n qua.ng học Radamec 2400 cùng với thiết bị định vị thủy âm (sonar) gắn liền loại Signaal PHS-32.

Hiện tại mặc dù đã tích hợp ốn.g phó.ng tê.n l.ửa hành trình ch.ố.n.g h.ạ.m nhưng để sử dụng đượ.c v.ũ k.hí này thì Việt Nam còn phải cài đặt radar hỏa lực cũng như viết lại phần mềm để tích hợp t.ê.n lử.a Kh-35 vào hệ thống quản lý tác ch.i.ế.n.

Thách thức mặc dù không nhỏ nhưng với quyết tâm của các kỹ sư quân sự Việt Nam thì nhiệm vụ này được đánh giá là có tính khả thi khá cao.

Sau khi hoàn thành công việc trên Tàu 20, khả năng cao Tàu 18 cũng sẽ đươc nâng cấp để mang t.ên l.ử.a h.à.nh tr.nh ch.ố.ng h.ạ.m, giúp cho hải quân Việt Nam có một cặp tàu hộ vệ tê.n l.ử.a 1.000 t.ấn kh.á lợi hại.
(Theo Vietnamnet)

Loading...

Bài viết liên quan