Tàu ngầm mini của Đặc cô.ng Hải quân Việt Nam
Đăng vào 1:36 sáng

Trong ph0’ng sự do Kênh truyền hình quốc phòng thực hiện, hì.nh ảnh t.àu ng.ầm và tàu bá.n ngầ.m mini của Hải quân Việt Nam đã được xuất hiện khá rõ n.ét.

Trong hình ảnh ph0’ng sự của Kênh tru.yền hìn.h quốc phòng, loại tàu n.gầm mini được x.á.c định là lớp Yugo, ngoài ra thiết bị lặ.n (tàu b.án ngầm) theo nhận định là chiếc I-SILC.

Hai phương tiện tác chiê’n này đang trong tình tr.ạng bảo dưỡng k.ỹ th.uật tại nhà máy, đây chí.nh là lần đầu tiên cả hai phương tiện tác chiê’n Hải quân Việt Nam được nhìn thấy nằm cạnh nhau.

Tàu ngầm mini lớp Yugo và tàu bán ngầm I-SILC của Hải quân Việt Nam

Giáo sư Carl Thayer của Học viện quốc phòng Australia từng cho biết, Việt Nam đã nhận được 2 tàu ngầm mini lớp Yugo do Triều Tiên sản xuất vào năm 1997. Chiếc Yugo được xây dựng dựa trên nguyên mẫu Una của Hải quân Liên bang Nam Tư cũ (chữ Yugo viết tắt của Yugoslavia – Nam Tư trong tiếng Anh).

Loại tàu ngầm này vừa có khả năng t.ấ.n c.ô.ng bằng ngư lôi, vừa có nhiệm vụ thả đặc cô.ng người nhái tác chi.ê’n trên biển. Kích thước của chúng rất khiêm t.ốn với chiều dài chỉ 18,82 m; chiều rộng 2,4 m; lượ.ng giã.n nước đầy tải 110 tấn; thủy thủ đ.oàn 4 người c.ộng thêm 6 lính đặc nhiệm..

Tàu ngầm lớp Yugo sử dụng độ.ng cơ diesel-điện, cho tầm hoạt động tối đa 550 hải lý (1.020 km) khi chạy ở vận tốc 10 hải lý/h (19 km/h) lúc nổi, hoặc 50 hải lý (94 km) khi di chuyển ngầm với t.ốc độ 4 hải lý/h (7,4 km/h), độ sâu lặn lớn nhất 120 m. V.ũ k.h.í trang bị gồm 2 ống ph0’ng ng.ư l.ô.i cỡ 533 mm.

Do kíc.h th.ước nhỏ, động cơ chạy. rất ê.m nên những chiếc tàu ng.ầ.m mini này có thể bất ngờ tiếp cận mục tiêu để tu.ng ra đò.n t.ấ.n c.ô.ng m.a.ng tí.nh h.ủy di.ệ.t.

Tàu bán ngầm I-SILC được thử nghiệm sau khi hoàn thành công tác bảo dưỡng

Ngoài 2 tàu ngầm Yugo, còn có thông tin cho biết Việt Nam đã nhận từ Triều Tiên cả thiết bị l.ặn hay còn gọi là tàu bán ngầ.m loại I-SILC.

Thông số kỹ thuật cơ bản của tàu bán ngầm I-SILC: chiều dài 12,8 m; chiều rộng 2,95 m; lượng giãn nước 10,5 tấn; trang bị 3 động cơ Johnson V8 công suất 260 m.ã l.ự.c. cho tố.c độ tối đa 50 hải lý/h khi chạy nổi hoặc 6 hải lý/h khi lặ.n; tầm hoạt động 200 hải lý; độ sâu lặn trung bình 3 m, tối đa 20 m.

Tàu có khả năng vận chuyển 8 quân nhâ.n trong đó th.ủy th.ủ đo.àn là 4 người, do kích th.ước rấ.t nhỏ nên khí tài này không được trang bị v.ũ khi’.

Tuy vậy với lợi thế ở độ linh hoạt, dễ thao tác, tàu bán ng.ầ.m I-SILC khi kết hợp cùng tàu ng.ầ.m mini Yugo sẽ tạo ra một cặp bà.i trù.ng vô cùng l.ợ.i h.ại khi m.a.ng b.i.ệ.t k.í.ch hải quân.

Tùng Dương/Đất Việt

Loading...

Bài viết liên quan