B.ắ.t gi.a.m 2 cá.n bộ phòng giáo dục ở Lai Châu th.a.m ô gần 30 tỷ tiền hỗ trợ học sinh nghèo
Đăng vào 2:43 sáng

Kế toán trưởng và thủ quỹ Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Lai Châu vừa bị b.ắ.t vì th.a.m ô số ti.ền là 26,5 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Ngày 12/11, Công an tỉnh Lai Châu cho bá.o Lao Động biết, vừa kh.ở.i t.ố vụ á.n và b.ắ.t t.ạ.m gi.a.m 2 bị can là Nguyễn Thị Minh Liễu (kế toán trưở.ng) và Trần Thị Huệ (thủ quỹ) Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ về t.ộ.i Th.a.m ô tiền hỗ trợ chính sách cho học sinh dân tộc ít người.

Quyết định kh.ở.i tố bị c.a.n (ảnh: VOV).
Nguyễn Thị Minh Liễu (sinh năm 1973) và Trần Thị Huệ (sinh năm 1972), đều trú tại Khu 2, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cùng bị b.ắ.t t.ạ.m gi.a.m từ ngày 15/10.

VTC News dẫn tin từ cảnh s..át đi.ề.u tr.a cho hay, số tiền mà hai người này th.a.m ô tính từ năm 2017 đến tháng 5/2019 là trên 26,5 tỷ đồng và được dùng để chi tiêu cá nhân.

Nguồn tiền 2 bị c.a.n th.a.m ô là tiền chế độ chính sách dành cho học sinh nghèo người dân tộ.c thiểu số, tiền chi thường xu.y.ên của đơn vị.

Theo DKN

Loading...

Bài viết liên quan