Việt Nam có nên cho Mỹ đặt căn cứ quân sự để tiến tới q.uan h.ệ đồng minh?
Đăng vào 5:07 sáng

Mới đây The National Interest đăng tải tài liệu có tựa đề “Can Vietnam Be America’s New Ally Against China?” (Việt Nam có thể trở thành đồng minh mới của Mỹ chống lại Trung quốc không?) dài khoảng 1600 từ.

Tôi xin tóm tắ.t những nội dung cốt lõi của tài liệu.

Theo tôi có 3 vấn đề cần quan tâm trong tài liệu này.

Vấn đề thứ nhất, tài liệu cho rằng Việt Nam hiện không thể dựa vào các nước ASEAN để chống Trung quốc vì các nước này dần dần chịu ảnh hưởng lớn hơn của Bắc Kinh. Việt Nam cũng không thể dựa vào Nga, Ấn Độ hay Úc vì các nước này vừa không thể đương đầu Trung quốc và vừa phụ thuộc kinh tế Trung quốc.

Chỉ còn một cách là dựa vào Anh, Pháp và Mỹ, trong đó đặc biệt là Mỹ.

Vấn đề thứ hai là cách để trở thành đồng minh của Mỹ. Tài liệu cho rằng nước Mỹ không bao giờ chấp nhận một đồng minh không có dân chủ và nhân quyền, vì vậy Việt Nam muốn trở thành đồng minh của Mỹ thì phải đảm bảo một số tiêu chuẩn về dân chủ và nh.â.n quy.ề.n.

Tài liệu khuy.ến cá.o rằng một sự mở rộng dân chủ và nhân quyền dần dần có thể là con đường tốt nhất cho Việt Nam. Điều này ngược với thông tin của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tiết lộ mới đây là Mỹ ngày nay không quan tâm đến dân chủ và nh.ân quy.ền khi hợp tác với các nước.

Vấn đề thứ ba là về quân sự. Theo đó Việt Nam cần chào đón các căn cứ quân sự của Mỹ như Hàn quốc đồng thời mua sắ.m khí. tài quân sự của Mỹ.

Binh sĩ Mỹ ở bên ngoài cổng doanh trại Humphreys tại Pyeongtaek nằm cách thủ đô Seoul 60km về phía Nam. Ảnh: AFP

Đó là những việc cần thực hiện mà theo tài liệu thì sẽ là tiền đề cho việc đưa Việt Nam trở thành đồng minh của Mỹ.

Tài liệu ngược lại cũng cho rằng một liên minh Hoa Kỳ-Việt Nam sẽ không chỉ vì lợi ích của Việt Nam mà còn vì lợi ích của Hoa Kỳ.

Điều mà chúng ta quan tâm sau khi xem tài liệu này là, liệu các nhà tư vấn có tham khảo ý kiến của các lãnh đạo Mỹ hay không.

Theo tôi là họ có tham khảo!

Hai đại tướng Mỹ trong cuộc họp báo lên á.n Trung quốc tại Hà Nội.

Việt Nam, Malaysia, Philippines: Gác tran.h ch.ấp, ch.ố.ng Trung Quốc ở Biển Đông?

Biển Đông như cái ao nhà để Trung Quốc thỏa thích vù.n.g vẫ.y. Tầu Hải Dương Địa Chất 8 quần thảo trong vùng đặc quy.ề.n kinh tế của Việt Nam suốt hơn ba tháng và mới chỉ rút khỏi khu vực ngày 24/10/2019. Malaysia bị Trung Quốc đ.e d.ọa ở thềm lục địa trong dự á.n d.ầu khí. Tầu Trung Quốc ngang nhiên đi vào vùng biển mà Philippines tuy.ên b.ố c.hủ q.uyền từ suốt tháng 2 đến tháng 7/2019.

Điều đá.ng tiế.c là ba nước bị Trung Quốc ức hiếp chỉ biết ph.ả.n đố.i, bá.m s.át theo dõi hoạt động của tầu thuyền của Trung Quốc do quá chê.nh lệc.h về tiề.m lự..c quân sự. Đơn lẻ không làm nên chuyện, tại sao chưa bao giờ Việt Nam, Philippines và Malaysia ngồi lại với nhau, bàn về bấ.t đ.ồng chủ qu.yền của ba nước để có thể hợp l.ực ch.ố.ng Trung Quốc ?

Tổng hợp

Loading...

Bài viết liên quan