Nếu “Mỗi người VN sẽ có một bác sĩ riêng” khi Phó TT Vũ Đức Đam giữ chức Bộ Trưởng, ngành y sẽ “vừng đông đã hửng sáng”?
Đăng vào 7:38 sáng

Sau khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến thôi chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế, thì Bộ Chính trị có quy.ết định phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Đây là thông tin đáng mừng bởi ng.ành y lúc này, cần người thuyền trưởng có tâm có tư duy hệ thống, đưa ngành y về đường ray nhân đạo. Và với quy.ề.n lự.c trong tay, hy vọng Phó Thủ tướng không quên phát biểu năm xưa “mỗi người VN sẽ có một bác sĩ riêng”. Nếu điều này trở thành hiện thực, ngành y sẽ “vừ.ng đ.ông đã hử.ng sáng”.

Ngành y dưới thời Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có nhiều b.ê bố.i, có lẽ khi trở thành người đứng đầu ngành, Phó Thủ tướng sẽ cần nhiều thời gian để thay đổi. Nhưng nhiều người tin tưởng với với tài và đức của Phó Thủ tướng, chắc chắn ngành y Việt Nam sẽ rất khởi sắc!

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Bí thư Ban Cá.n sự đảng Bộ Y tế (Ảnh IT)
Còn nhớ trước d.ị.ch s..ởi tại b.ệnh vi.ện Nhi trung ương hồi năm 2014 có nhiều trẻ t ử vo ng. Khi ấy bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: “ngu.yên nh.ân đầu tiên và quan trọng nhất là do trẻ em và người dân không chịu tiêm vắ.c xi.n phòng b.ện.h s.ởi”. Nhưng với người phụ tr.á.ch về lĩnh vực y tế và giáo dục, Phó Thủ tướng có nhiều h.à.nh độ.ng hơn hẳn bà Bộ trưởng.

Ngay lúc này PTT đích thân đi thị s.á.t, trực tiếp tìm hiểu b.ệ.nh s.ở.i. Ông đã đến t.ận giư.ờ.ng b.ệ.nh để thăm các b.ệ.nh n.hi m.ắc s.ởi biế.n ch.ứng nặng, t.ận m.ắt ch.ứng ki.ến nhiều b.ện.h .nhi phải nằm g.hép 2-3 và nhiều cháu phải t.h.ở. máy do s.uy h.ô h.ấp nặng. Đồng thời PTT chia cảm ơn và chia sẻ với bác sĩ, điề.u dư.ỡng do điều ki.ện làm việc că.ng thẳ.ng, .á.p lự.c. PTT khẳng định không để b.ệ.nh nhi thiếu thuốc đ.iều tr.ị, sẽ tăng cư.ờng trang thiết bị, vật tư y tế từ n.guồn dự trữ quốc gia để đ.iều tr.ị c.ứ.u ch.ữa cho b.ệ.nh nhi.

Thăm các b.ệ.nh nh.i mắc s.ởi b.iến c.hứng nặ.ng, Phó Thủ tướng (đeo kính) chỉ đạo ngành Y cần truy tìm nguy.ên nhâ.n kh.iến b.ệ.n.h sở.i có những diễn bi.ế.n bất thường, đồng thời đưa ra cách ứ.ng phó, chặ.n đứ.ng d.ị.ch bệ.nh và hạ.n ch.ế th.ấp nhất số trẻ t.ử. v.on.g. do s.ởi
Cũng trước thực tr.ạn.g dị.ch tay chân mi.ệng và s.ởi đang diễn ra năm 2018, PTT Vũ Đức Đam đã đến thị s.át B.ệ.nh vi.ệ.n Nhi đồng 1. Ông đề nghị ngành y tế chủ độn.g dự phòng “đừng để có dịch b.ệ.nh mới cu.ố.ng lên đi d.ậ.p”. Ông rất “x.ó.t ru.ộ.t trước các d.ị.ch b.ệ.nh ở trẻ em”. Đồng thời PTT cũng chỉ đạo “Trong nhiệm vụ phòng ch.ố.ng dị.c.h b.ệ.nh, ng.à.nh y tế là tr.ọng tâ.m nhưng tất cả các cấp chính qu.y.ền phải vào cuộc…”

PTT thực đ.a.u n.ỗ.i đ.a.u của dân. Chỉ có người có tâm có tầm mới th.ấu hi.ểu và làm được điều này. Bởi có tâm mới đa.u với những vấn đề đang tồn tại với hệ thống b.ệ.nh vi.ệ.n, với hệ thống dự phòng, với hệ thống luật và chính sách quản lý ngành hiện tại! Có tâm, mới thấu cảm với n.ỗi đa.u của dân, hy vọng với cái tâm vì dân như thế này sẽ là động lực thay đổi hệ thống y tế .đang ra sứ.c chạy theo m.ục tiê.u “làm tiền là trên hết” như hiện nay.

PTT Vũ Đức Đam không chỉ là người có tầm có tầm, ông còn là người hế.t m.ực quan tâm đến sức khỏe của người dân. Còn nhớ khi làm việc với lãnh đạo UBND và ngành y tế tỉnh Phú Thọ, PTT chỉ đạo: “Phấ.n đ.ấu người dân nào cũng có bác sĩ riêng”. Qua đấy cho thấy PTT đã đa.u đ.á.u về việc chăm lo cho sức khỏe của người dân như thế nào. Ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới người ra đã triển kh.ai th.ành công 1 bác sĩ trên 1 b.ệ.nh nh.ân. Thậm chí bác sĩ đến tận nhà kh.ám ch.ữa b.ệ.nh khi có yêu cầu.

Với tinh thần h.a.m học hỏi, mong mỏi áp dụng thành công của nước bạn về á.p dụng cho Việt Nam, rất hoan ng.hê.nh PTT. Nhưng liệu với môi trường, rồi cơ sở vật ch.ất, cơ sở hạ tầng, đội ngũ y bác sĩ không biết có đá.p ứ.ng được mô hình này không? Đây là một ý tưởng vì dân nhưng thực sẽ khó thực hiện, bởi nó không nằm trong ph.ạ.m vi của Bộ Y tế, mà nó rất vĩ mô.

Hy vọ.ng khi qu.y.ề.n l.ự.c trao tay, với cái tâm cái tầm của PTT những gì ông trăn trở mong muốn đổi mới ngành y sẽ được thực hiện.

Mặc dầu, biết rằng cả núi khó khăn đang chờ trước mắt cho một vị Bộ trưởng mới, nhưng nhiều người vẫn tin tưởng PTT sẽ làm cho ngành y sang trang mới, đưa hệ thống chăm sóc sức khoẻ của nhân dân được trở về đúng nghĩa Nhà Thương.

Hy vọ.ng ngành y khởi sắc. PTT đủ sức đưa ngành y trở về đườ.ng ray nh.ân đ.ạo. Sẽ không còn n.ạn bá.n thuốc g.iả, ăn b.ớt vắ.c xi.n, khai kh.ố.ng khi mua thiết bị y tế, n.ạ.n cò khám ch.ữ.a b.ệ.nh l.ộ.ng h.à.nh, bác sĩ nhận phong bì nh.ận hoa hồng, hà.ng n.gàn viên thuốc đặc trị u.n.g t.h.ư để qu.á hạ.n trong khi ngư.ời b.ệ.nh không có thuốc trị…Tôi tin như thế, ngành y sẽ “v.ừng đ.ô.ng đã hử.ng sá.ng”!

(Nguồn: Chính trị Việt Nam)

Loading...

Bài viết liên quan