Đường thăng tiến của Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế dùng bằng giả
Đăng vào 2:44 sáng

Với tấm bằng THPT giả, ông Thái Đình Hoài được tuyển dụng vào Công an tỉnh Lai Châu và thăng tiến nhanh chóng trên con đường sự nghiệp: Được bổ nhiệm Trưởng phòng Cảnh s.á.t kinh tế, quy hoạch vào chức danh Phó Giám đốc Công an tỉnh…

Theo điều tra của ph0’ng viên Dân Việt, năm 1996, ông Thái Đình Hoài, được tuyển vào ngành công an thông qua việc đi nghĩa vụ quân sự, công tác tại Phòng Phòng cháy, Chữa cháy – Công an tỉnh Lai Châu (cũ). Năm 2004 khi chia tách 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên, ông Hoài được điều động lên công tác tại Văn phòng Cơ quan Cảnh s.á.t Điều tra (PC01) Công an tỉnh Lai Châu.

Năm 2004 – 2009, ông Hoài đi học lớp đại học cảnh s.á.t, hệ tại chức. Năm 2008, ông Hoài được điều động sang công tác tại Phòng Cảnh s.á.t kinh tế (PC03) – Công an tỉnh Lai Châu. Tại đây, ông Hoài được bổ nhiệm các chức danh: Đội phó, đội trưởng, được quy hoạch Phó trưởng phòng; sau đó được bổ nhiệm Phó trưởng Phòng PC03. Năm 2012, Hoài được tổ chức cử đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức.

Năm 2015, sau khi học xong Cao cấp lý luận chính trị, ông Hoài được bổ nhiệm Trưởng phòng PC03. Sau đó mấy tháng được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi, lực lượng Công an Lai Châu có hơn 2.000 cán bộ chiê’n sĩ, có nhiều người luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, lại có bằng cấp thạc sĩ, đại học hệ chính quy, bằng tại thời điểm đó có hơn 30 cán bộ có trình độ thạc sĩ mà không được quy hoạch Phó phòng, Trưởng phòng. Trong khi đó ông Thái Đình Hoài chỉ có bằng đại học cảnh s.á.t hệ tại chức, lại được quy hoạch, bổ nhiệm Trưởng phòng PC03?

Với tấm bằng THPT giả, ông Thái Đình Hoài đã được bổ nhiệm các chức vụ q.u.a.n t.r.ọ.n.g tại Công an tỉnh Lai Châu, được cử đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị, được quy hoạch Phó Giám đốc Công an tỉnh. Qua các đợt kiểm tra, x.á.c minh hồ sơ, đều không pha’t hiện thượng tá Thái Đình Hoài sử dụng bằng THPT giả.

Trao đổi với ph0’ng viên, một cán bộ đã nghỉ hưu của Công an Lai Châu (xin được giấu tên) rất bứ.c x.úc: “Tôi không thể tin được thượng tá Thái Đình Hoài lại không có bằng THPT. Như thế, ông Hoài đã làm thế nào mà vào được ngành công an, rồi còn thăng tiến trên con đường chính trị ? Việc kiểm tra, x.á.c minh hồ sơ, lý lịch trong ngành công an rất khắt khe, vậy bằng cách nào mà ông Hoài vượt qua các đợt x.á.c minh về lý lịch?”.

Cũng theo vị cán bộ này thì việc tuyển dụng vào ngành công an, ngay từ bước đầu đã phải x.á.c minh hồ sơ, lý lịch đầy đủ. Trong quá trình công tác ông Hoài được cử đi học lớp đại học cảnh s.á.t, thì tổ chức tiếp tục phải x.á.c minh hồ sơ. Trước các đợt: Kết nạp Đảng, bổ nhiệm Đội phó, Đội trưởng, Phó phòng, Trưởng phòng tại Phòng PC03 thì đều phải x.á.c minh hồ sơ, lý lịch, bằng cấp. Qua nhiều đợt x.á.c minh như vậy, tại sao không pha’t hiện ra ông Hoài dùng bằng THPT giả?

Ngôi nhà của thượng tá Thái Đình Hoài đang sinh sống tại Thành phố Lai Châu.

Để rộng đường dư luận, ph0’ng viên đã nhiều lần liên hệ với thượng tá Thái Đình Hoài nhưng ông Hoài không nghe máy. Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cũng chưa trả lời những câu hỏi phỏng vấn của ph0’ng viên về việc thượng tá Thái Đình Hoài sử dụng bằng THPT giả.

danviet.vn/tin-tuc/duong-thang-tien-cua-truong-phong-canh-sat-kinh-te-dung-bang-gia-1030082.html

Loading...

Bài viết liên quan