Thủ tướng: “Cha ông chưa bao giờ khuất phục trước ngoại bang”
Đăng vào 1:00 chiều

Nỗ lực chăm lo cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe, được học hành, được có việc làm, không ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng trong phát biểu chiều nay, 7-11, trước khi bước vào trả lời chất vấn tại Quốc hội đã cảm ơn sự quan tâm giám. sá.t, đ.á.n.h giá của các vị ĐBQH đối với Chính phủ và các thành viên Chính phủ.

Thủ tướng chia sẻ rằng: Theo tinh thần cương lĩnh bổ sung, phát triển 2011, đến giữa thế kỷ XXI, phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển theo định hướng XHCN thì những khó khăn, th.á.c.h th.ức phía trước là không hề nhỏ.

“Xóa đói giảm nghèo đã khó, làm cho đất nước cường thịnh, bền vững, thu hẹp và tiến kịp các nước phát triển, sẽ càng khó khăn hơn nhiều”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, cha ông và các bậc tiền bối chưa bao giờ khu.ất ph.ục trước ngoại bang và chúng ta phải tiếp nối truyền thống đó. Ảnh: QH

Sau khi nhắc lại bài học của cha ông trong dựng nước và giữ nước, Thủ tướng nói: “Cha ông ta, những bậc tiền bối của chúng ta chưa bao giờ khuất phục trước ngoại bang, chưa bao giờ lùi bước trước những khó khăn, gi.an kh.ổ”.

Theo Thủ tướng, chúng ta phải tiếp nối truyền thống đó, n.ỗ lự.c ph.ấn đấu với tinh thần t.ự lự.c, tự cư.ờng với tất cả lòng tự hào, tự tôn dân tộc để vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước già.u m.ạnh, bảo vệ sự toàn vẹn lã.nh thổ quốc gia, xã hội bình yên, thịnh vượng.

Thủ tướng nói: “Thách thức lớn nhất của chúng ta chính là thiếu ý chí mạ.nh m.ẽ vươn lên và nguy cơ lớn nhất là không hà.nh đ.ộ.ng vì sợ tr.á.ch nhiệm”.

Cho rằng nguồn lực của đất nước không phải là “rừng vàng biển bạc”, mà là con người với gần 100 triệu dân, Thủ tướng nói: “Đảng và Nhà nước ta cùng cả hệ thống chính trị cam kết luôn n.ỗ l.ự.c chăm lo cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe, được học hành, được có việc làm, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Thủ tướng cũng không quên 39 công dân Việt Nam vừa th.iệ.t m.ạ.ng trong container tại Anh khi nói: “Chúng ta bày tỏ lòng t.i.ếc thư.ơ.ng tới những công dân Việt Nam thiệt mạng trong th.ả.m k.ị.ch vừa xảy ra tại Anh và xin chia buồn với gia quy.ế.n các n.ạ.n nh.â.n. Chúng ta không được để th.ả.m k.ị.ch đó tái diễn!”.

Thủ tướng khẳng định, thực tiễn và bối cả.nh đòi hỏi chúng ta phải h.àn.h độ.ng thiết thực hơn nữa, nhanh và mạnh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa để đạt mục tiêu chi.ế.n lư.ợ.c là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Muốn vậy, phải cùng quyết chí, đồng tâm hợp lực với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám ch.ịu tr.á.ch nhi.ệ.m.

“Nghị quyết, chính sách của quốc gia thực thi có hiệ.u quả hay không thì cần có sự chung tay vào cuộc quy.ế.t li.ệ.t của toàn hệ thố.ng chính trị, đặc biệt là vai trò chủ động, tíc.h c.ực của các địa phương”, Thủ tướng nói.

Về vấn đề này, Thủ tướng đặt vấn đề: Cùng một thể chế, chính sách nhưng một số địa phương tạo được môi trường đầu tư, kinh doanh rất tốt trong khi nhiều địa phương khác lại chưa tốt. Nhiều ngành, địa phương giải ngân vốn đầu tư công cao, nhưng nhiều nơi lại rất thấp.

“Tại sao cùng vướng mắc như nhau, có địa phương chủ đ.ộ.ng quy.ế.t li.ệ.t th.á.o g.ỡ để triển khai thành công, có địa phương lại chưa làm được? Câu trả lời chủ yếu nằm ở sự quy.ế.t tâ.m của mỗi chúng ta, ở việc nhận diện những khó khăn, th.á.ch th.ứ.c và năng l.ực sáng tạo, sự qu.y.ết li.ệ.t tro.ng t.ổ ch.ứ.c thực hiện của chúng ta”, Thủ tướng khẳng định.

Sau khi làm rõ hơn các vấn đề mà các Bộ trưởng đã trả lời chất vấn trong những ngày qua, Thủ tướng phát biểu: “Chưa bao giờ đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thuận lợi lớn như hiện nay. Chúng ta phải t.ận dụn.g tr.i.ệt để những thời cơ lớn đó, phải n.ỗ lự.c bằng tất cả trái tim và kh.ối ó.c, phải h.ành động bằng ý chí và sức mạ.nh của cả dân tộc chúng ta”.

Thủ tướng kêu gọi: “Chúng ta, hãy thắp lên ngọn lử.a yêu nước, tinh thần tự tôn, tự trọng dân tộc, tinh th.ần t.ự lự.c, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thá.c.h th.ức trong mỗi chúng ta; hãy khơi dậy sức sáng tạo với ngọ.n lử.a đầy n.hi.ệt hu.y.ết và đ.a.m m.ê, hãy hà.n.h độ.ng mạnh mẽ, quy.ế.t li.ệ.t trên mỗi cư.ơ.ng vị của mình. Các cơ quan truyền thông, báo chí cần đóng. góp khơi dậy ý chí, kh.á.t vọ.ng dân tộc hùng cườ.ng, thịnh vư.ợng để đưa đất nước đến bến bờ vinh quang”.

Dù không thể đề cập tất cả các vấn đề mà ĐBQH đã chất vấn, nhưng Thủ tướng khẳng định: “Với tinh thần cầu thị vì lợi ích quốc gia, dân tộc, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ luôn nghi.ê.m tú.c lắng nghe, sẽ chỉ đạo triển khai cụ thể và sẽ báo c.á.o kết quả thực hiện với Quốc hội tại các kỳ họp tiếp theo”.

(Theo Pháp Luật TP.HCM)

Loading...

Bài viết liên quan