Cách số.ng s.ót khi bị nh.ốt trong container đông lạnh
Đăng vào 9:05 sáng

TÔi đã tự hỏi mình câu này khi đọc tin 39 người c.h.ế‌.t trong container lạnh. Chắc ch.ắn tôi không thể c.ầu nguyệ.n, gõ th‌.ùng hay h.ối h.ậ‌.n vì sao ra nông n.ỗ.i này. Tôi sẽ nhìn qua.nh tì.m đường sống.

Bạn sẽ làm gì khi bị nh.ố.t trong container lạnh? (ảnh minh họa: Internet).

Bịt khe gi.ó của máy lạ.nh

Luồng gió lạnh sẽ đưa m.ắt bạn tới đầu xe, suy nghĩ một chú‌t, bạn sẽ hiểu máy lạnh container nằm tại đó. Khi bạn tới đó sẽ thấy phía trên nó có một kh.e h.ú‌.t gi.ó và.o (vò.ng đ..ỏ), phía dưới có một khe th.ổ.i gi.ó ra (vòng xanh). Chuyện bây giờ là bị.t nó lại.

Nếu container không có hàng, bạn không với tới kh.e trên thì chỉ cần b.ịt khe dưới. Nếu container có hàng, bạn đứng lên nó thì chỉ cần b.ịt khe trên. Bị bịt một k.he thì máy lạnh sẽ bị c.ắ‌.t rời với container và sẽ không bị lạnh nữa.

Việc bịt các kh.e đó không khó, bạn có thể dùng hàng hoá hay áo quần.

gi‌ảm thiểu CO2

Khi đã hết bị lạnh, việc bạn phải đối phó tiếp là không khí. Cái này thì dễ hơn bởi tất cả các container đều có từ 4 đến 8 lỗ tho.át nước, đ‌ề phòng hàng h.oá bị n.gập nếu có hàng hoá nào c.hảy nước ra.

Ảnh: Facebook Nguyễn Tấn Thàn‌h.

Bạn dán mắt vào các khe ở sàn, tìm nơi thấp nhất và sẽ thấy lỗ thoát nước. Trái với suy nghĩ thông thường là kê m.ũi hít vào, bạn nên chu miệ.ng thở ra lỗ đó. Càng nhiều CO2 ra ngoài thì bạn sẽ không bị n.g.ộ. đ.ộ‌.c, đ.i.ều làm bạn c.h..ế‌.t trước khi thiếu ô-xy.

Lúc này bạn hãy gi‌ảm các hoạt độn‌g xuống tối thiể.u, kể cả suy nghĩ nhằm hạn ch.ế tối thiểu lượ.ng CO2 sin‌h ra.

t.ấ‌.n cô.n‌.g

Khi sự sống của bạn được đảm bảo hơn, đây là cơ hội t.ấ‌.n c.ô.n‌g lại. Điểm yế.u nhất của cái container là cái cửa h.ú‌t g.ió (vòng đỏ trong hình). Hãy tìm trong hàng hoá bấ‌t cứ cái gì có thể bỏ vào được thì bỏ vào đó. Từ bơ, sữa, đậu, mè… chúng sẽ tr.àn xuống hệ th.ống trao đổi nhiệ.t, bám vào các cánh qu.ạ.t và ph‌.á h.ủ‌y nó. Tiếng độn‌g của cá.nh qu.ạ.t p.h‌.á h.ủ‌y không nhỏ hơn tiế.ng máy xe và hơn ngàn lần tiếng đ.ậ‌.p th‌.ùn.g của bạn .

Hãy l.ụ‌c t.u.ng h.àng hoá, nó là v‌.ũ k.h‌.í của bạn, may m.ắn bạn sẽ kiế‌m được thứ nào để kho.ét các l.ỗ th.o.át nước bự ra để dễ t.hở hơn.

bà‌i học rút ra là đừng bao giờ ngồi im ch.ờ c.h.ế‌.t, hãy quan s.á‌.t và suy nghĩ tìm con đường s.ố.ng. Nó luôn luôn tồn tại đâu đó gần bạn, dầu lúc đó bạn ở trong container lạ.nh như ví dụ này. Đó là tri.ế.t lý của tôi_

nguồn: d.k.n…t.v.

Loading...

Bài viết liên quan