Cả.nh gi.ác lời kêu gọi quyên góp đưa t.hi th.ể nạ.n nhâ.n trong Container ở Anh về Việt Nam
Đăng vào 3:28 sáng

Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù chưa có phá.t ng.ôn nào chính thức x.ác định về da.nh tín.h, quốc tịch của các nạ.n nh.ân trong vụ 39 người t.ử vo.n.g trong container ở Anh, nhưng ở Hà Tĩnh và Nghệ An đã có ít nhất 24 gia đình trình bá.o với chính quyền địa phương về việc con em mình bị m.ấ.t liên lạc. Một số gia đình th.ậ.m chí gần như tắt dần h.y v.ọ.ng đã lập bà.n th.ờ c.ú.ng v.ọ.ng con.

Việc Trần Thị Trà My có phải là một trong số những nạ.n nh.ân xấ.u s.ố đó không thì còn phải đợi kết quả đi.ều tr.a của Cảnh s.át.
Thậm chí, hôm 25/10 khi một tài khoản FB mang tên “Ph.ạm Mạnh Cường” nhận là em ruột của Ph.ạm Thị Trà My, khẳng định chị gái mình đã th.iệ.t m..ạ.ng trong vụ 39 th.i th.ể ở Anh, đăng bài viết kêu gọi mọi người ủng hộ để gia đình có kinh phí đưa t.hi th.ể chị gái mình về nước. Cộng đồng mạng đã rất th.ư.ơng cả.m gửi lời hỏi thăm, động viên. Thậ.m chí, rất nhiều các mạnh thường quân đã ra tay giúp đỡ bằng cách ủng hộ tiền theo hướng dẫn của M.C. Tính đến tối ngày 27/10, căn cứ theo hình ảnh danh sách, họ tên và số tiền từng người ủng hộ trên do P.M.C đăng tải “đã có 162 người chuyển tiền ủng hộ, với tổng số tiền tầm khoảng 50 triệu đồng. Bao gồm cả người thân và bạn bè, còn cộng đồng mạ.n.g khoảng 10 -20 triệu”.

Kích vào từng bức ảnh chụp danh sách người ủng hộ thì có thể thấy, trong danh sách này bỏ trống khá nhiều tên người ủng hộ. Số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ mà Phạm Mạnh Cường đăng tải có thể lên đến trên dưới 100 triệu đồng.

Danh sách người ủng hộ được Cường đăng tải trên mạng xã hội facebook
Theo FB này thì, số tiền này được khuyên góp để người nhà sang Anh đưa th.i th.ể Phạ.m Thị Trà My về Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Cảnh s.át h.ạ.t. Essex vẫn chưa có kết luận về d.anh t.í.nh và quốc tịch của tất cả các n.ạ.n nh.â.n. Việc Phạm Thị Trà My có phải là một trong số những nạ.n n.h.â.n x.ấ.u số đó không thì còn phải đợi kết quả điề.u tr.a của Cảnh sá.t.

Về phía Việt Nam, Bộ Ngoại giao mới chỉ phát đi thông c.áo rằng sẽ phối hợp cùng Cảnh s.át nước sở tại để hỗ trợ x.á.c m.inh da.nh tín.h các nạ.n nh.ân. Trong trường hợp, có n.ạn nh.â.n là Công dân Việt Nam thì sẽ thực hiện mọi biện pháp bảo hộ.

39 m.ạ.ng người, trong một vụ á.n ch.ấn đ.ộ.ng dư lu.ận và những dòng tin tứ.c hồ ngh.i phần đa những nạ.n nh.â.n x.ấ.u số là người Việt Nam cũng làm đa.u nh.ó.i bao trái tim người Việt. Nhưng tin rằng, sẽ chẳng ai bị bỏ lại lạnh lẽ.o nơi đấ.t khách khi rất nhiều những tấm lòng, những cánh tay dang rộng sẻ chia những đớ.n đ.a.u. Bộ trưởng Bộ Công an mới đây cũng khẳng định: “Chính phủ sẽ cử người sang Anh để ph.ối h.ợp xá.c minh, nếu chính x.ác là công dân Việt Nam sẽ hỗ trợ đưa các nạ.n nh.â.n về nước. Bộ Công an cũng sẽ tạo thuận lợi nhất cho các gia đình có thi.ệt h.ại“.

Cuối cùng, chỉ mong nếu có nạ.n n.hân người Việt, họ sẽ sớm được đưa về quê nhà, để những cá.nh chim không còn phải cô đơn, lạ.nh lẽo ở xứ người. Điều quan trọng bây giờ chính là chờ đợi kết quả chính thức từ cơ quan chức năng chứ không phải “n.á.o lo.ạ.n” mạng xã hội bằng những lời kêu gọi quy.ên gó.p như trên và cộng đồ.ng m.ạng cũng cần cả.nh giá.c đợi có kết luận chính th.ức d.anh tí.nh các nạ.n nh.â.n, khi đó ủng hộ cũng chưa muộn.

Văn Dân

Theo Canhco

Loading...

Bài viết liên quan