Chủ doanh nghiệp khố.ng ch.ế con ti.n trong tòa nhà Landmark 81
Đăng vào 3:34 sáng

TP HCMĐạt, 29 tuổi, chủ tịch một công ty, có dấu hiệu b.ất thư.ờng, kh.ố.ng ch.ế 2 người trong toà nhà Landmark 81, buộc hàng chục cảnh s.á.t phải. p.h.á cửa g.iải cứ.u co.n ti.n.

Sáng 31/10, Công an quận Bình Thạnh ki.ể.m. tr.a ch.ấ.t m. a t u.ý đối với Đạt – chủ doanh nghiệp có trụ sở tại Vinhomes Central Park Landmark 81.

Cảnh s.á.t có mặt tại toà nhà cao nhất Việt Nam, đêm qua. Ảnh cư dân cung cấp.

Trước đó, chiều 30/10, anh Tuấn đến công an trình bá.o bị Đạt đ.á.nh, kh.ố.ng ch.ế tại công ty và vừa tr.ố.n ra được. Anh là nhân viên của Đạt, đến xin nghỉ việc nhưng ông chủ n.ổi. nó.ng b.ất thư.ờng, kê.u người nh.ố.t lại.

Khi cảnh s.á.t đến trụ sở công ty, phát hiện Đạt đang dùng d.a.o kh.ố.ng c.h.ế. hai người khác và vừa ch..é.m bị thư.ơ.ng một n.ạn nhâ.n.

Hàng ch.ục cả.nh s.á.t bao vây, yêu cầu Đạt th.ả người nhưng anh ta th.á.ch th.ức, có dấu .h.iệu không tỉn.h. tá.o. Sau 3 giờ thư.ơ.ng thuy.ết b.ất th.ành, cả.nh s.á.t hìn.h s.ự và cơ đ.ộ.ng p.h.á cửa x.ô.ng vào giả.i c.ứ.u 2 con ti.n, kh.ố.ng c.h.ế Đạt.

Cảnh s.á.t chưa lấy được .lời kh.a.i của Đạt.

Quốc Thắng

Theo vnexpress

Loading...

Bài viết liên quan