Cả cộng đồng đã bị Phạ.m Mạnh Cường l.ừa, tin nhắn của Phạ.m Trà My là gi.ả mạo, để trụ.c l.ợi
Đăng vào 3:16 sáng

Chúng ta đã biết tin nhắn gửi mẹ của Ph.ạm Trà My trước lúc ra đi là do cậu em trai Phạm Mạnh Cường pha’t t.án vào các tra.ng cộng đồng người Việt tại Anh để nhờ giú.p đỡ tìm người thân bị mâ’t ti’ch sau khi tin tức về 39 người TQ ch.ết trong xe Container đông l.ạnh được đưa ra.

Cho đến ngày hôm nay, hết thông đi.ệp của cảnh s.á.t Anh đến thông điệ.p của đại sứ Anh tại Việt Nam đều lặp đi lặp lại rằng mọi người hãy hết sức t.h.ậ.n trọng khi đưa ra da.nh tính người ch.ết trong vụ việc đ.au lò.ng trên vì cơ quan chức năng của Anh vẫn chưa x.á.c định được d.a.nh tính người bị n.ạn. Bởi vậy chúng ta cần đọc lại nội dung được cho là tin nhắn của Phạ.m Trà My gửi cho mẹ để xem nội dung tin nhắn nói lên được điều gì?’

Thật lạ lù.ng, chỉ vẻn vẹn vài dòng tin nhắn ngoài nội dung ngắn cho biết n.ạn nh.ân ch.ết vì không th.ở được thì phần trình bày dài dòng nhất lại là tên tuổi, địa chỉ số nhà rất chi ti.ết của n.ạn nh.ân ở Việt Nam mà lẽ ra chẳng ai lại viết như vậy gửi cho mẹ của mình, dường như nội dung đó chỉ phù hợp cho việc đăng tải trên các tra.ng m.ạng xã hội để cho mọi người biết n.ạn nh.ân tên là gì, địa chỉ ở đâu, vì sao gặp n.ạ.n…

Chàng trai Hot boy Phạm Mạnh Cường không chỉ thành công k.i.n.h h.o.à.n.g động niềm t.h.ư.ơ.n.g cảm của cộng đồng người Việt, nhanh ch.ó.ng pha’t độ.ng ch.iê’n dịch quy.ên tiề.n, mà anh đã đưa tên tuổi chị gái của mình vang d.anh khắp thiên h.ạ và khiến cho bộ máy h.ành chính ù lỳ của Việt Nam chạy hết công suất trong những ngày qua, chỉ kẹ.t một n.ỗi, rất có thể trong một ngày đẹp trời nào đó, một Phạm Trà My bằng x.ươn.g bằ.ng th.ịt xuất hiện trở lại c.õi trầ.n thì khi đó không chỉ người Việt chúng ta ngọng với nhau mà truyền thông quốc tế v.ỡ m.ồ.m cũng nên.

Rốt cuộc thật hư thế nào, cộng đồng mạ.ng biết thông tin gì hãy cung cấp cho chúng tôi nhé!

Nguồn: Sư đoàn 47

Loading...

Bài viết liên quan