Tàu hộ vệ Hàn Quốc mà Việt Nam vừa nhận có thể lắp t.ên lử.a “sá.t th.ủ”: Mạnh hơn gấp bội?
Đăng vào 5:04 sáng

Giải pháp lắp tê.n l.ử.a ch.ố.ng h.ạ.m cho tàu hộ vệ lớp Pohang mà Hàn Quốc chuyển giao sẽ giúp tăng cường năng lực t.ác chi.ến của HQVN và thể hiện trình độ, trí tuệ của người Việt.

Tàu hộ vệ Hàn Quốc mà Việt Nam vừa nhận có thể l.ắp t.ê.n l.ử.a “s.át th.ủ”: Mạnh hơn gấp bội?

HQVN tiếp nhận những con tàu mới từ Hàn Quốc

Trong 2 năm 2017, 2018, Hải quân nhân dân Việt Nam đã tiếp nhận từ Hàn Quốc 2 tàu hộ vệ săn ngầm lớp Pohang, hiện nay mang số hiệu là 18 và 20.

Tất cả 2 tàu 18 và 20 đều thuộc phiên bản Flight III của lớp Pohang, tức là phiên bản chuyên chống ngầm (có tổng cộng 4 chiếc thuộc phiên bản này). Cấu hình nguyên bản của tàu hộ vệ lớp Pohang Flight III trước khi Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam được trang bị v.ũ k.h.í như sau:

– 2 ph.áo hạm OTO Melara cỡ 76mm

– 2 p.háo DARDO 2 nòng cỡ 40mm

– 2×3 ống ph.óng n.gư lô.i cỡ 324mm

– 2 ray thả b.o.m chìm sau đu.ôi tàu

– T.ên lử.a phòng không vác vai Mistral

Tàu hộ vệ să.n ngầ.m 20 của Hải quân nhân dân Việt Nam trong lễ duyệt binh tại Hàn Quốc.
Tuy nhiên, trong 2 tàu lớp Pohang hiện nay của Hải quân nhân dân Việt Nam, chỉ có tàu 20 là vẫn còn v.ũ kh.í gần như nguyên bản, tàu 18 đã được giảm bớt và thay thế v.ũ k..h.í.

Trong đó, p.h.áo DARDO phía trước trên tàu 18 được thay bằng ph.á.o Sea Vulcan 6 nòng, lược bỏ b.ớt 1 ph.á.o OTO Melara 76mm phía sau đu.ôi tàu. Qua những hình ảnh mới nhất vừa qua cho thấy, tàu 18 đã được lắp giá phó.ng tê.n l.ử.a Igla cùng sú.ng máy 12,7mm.

Vậy liệu rằng chúng ta có dừng lại ở việc chỉ lắp thêm giá phó.ng t.ên lử.a Igla và s.ú.ng máy 12,7mm lên các tàu lớp Pohang?

Việt Nam có nên l.ắp t.ên l.ử.a cho tàu hộ Pohang?

Trong thiết kế của tàu hộ vệ lớp Pohang, Hàn Quốc có 3 phiên bản được trang bị cả t.ên l.ử.a ch.ố.ng h.ạ.m và ng.ư l.ôi ch.ống ng.ầm. Phiên bản đầu tiên là Flight II có 2 ống phó.ng cho t.ê.n l.ử.a Exocet Block I đặt chéo so với thân tàu, phiên bản Flight IV&V có 2×2 ống phóng t.ê.n l.ử.a Harpoon bố trí ngang thân tàu.

Tàu hộ vệ lớp Pohang Flight II với 2 tê.n l.ửa ch.ống hạ.m Exocet.

Tàu hộ vệ lớp Pohang Flight IV…

…và Pohang Flight V với 2×2 tê.n lử.a chố.ng hạm Harpoon.
Do đó, điều này mở ra khả năng cho chúng ta nâng cấp các tàu lớp Pohang với t.ê.n lử.a ch.ố.ng h.ạ.m.

Trong 2 phiên bản Flight II và Flight IV, thì phiên bản Flight IV là khả dĩ nhất để chúng ta có thể nghi.ên c.ứu l.ắp đ.ặt tê.n l.ửa ch.ố.ng h.ạm.

Ở phiên bản này 2 bệ phóng t.ên l.ửa ch.ố.ng h.ạm Harpoon (mỗi bệ 2 ố.ng phóng) được đặt ngan.g thân tàu và bố trí lệ.ch nhau.

Nguyên nhân của việc phải đặt lệch do tàu Pohang có kích thước tương đối nhưng lại được trang bị số lượng v.ũ. k.h.í lớn gồm 4 bệ ph.áo, 2 bệ ph.óng tê.n l.ử.a và 2 bệ ph.óng n.gư l.ô.i..

Cách bố trí 2 bệ tê.n l.ửa lệch nhau, bệ phó.ng ng.ư l.ôi mạn trái sẽ đối diện với bệ ph.ón.g n.gư l.ôi m.ạn phải và ngược lại, cho phép tận dụng tối đa diện tích còn trố.ng trên tàu.

Ảnh thiết kế tàu hộ vệ lớp Pohang Flight IV với ống phóng tê.n lử.a chốn.g hạ.m bố trí lệch nhau.
Trong 2 tàu lớp Pohang của ta, tàu 18 đã th.áo hết 2 bệ phó.ng n.gư l.ôi nên việc đặt bệ ph.óng tê.n lử.a ch.ố.ng h.ạm (nếu có) sẽ dễ dàng hơn tàu 20.

Ở tàu 20, do thuộc phiên bản Flight III nên 2 bệ ng.ư l.ôi của tàu được đặt đ.ối xứng với nhau. Nếu nâng cấp t.ên l.ửa c.hố.ng hạm theo như thiết kế Flight IV của Hàn Quốc, thì buộc ta phải di dời 1 bệ ph.óng ng.ư lôi lệc.h xuống phía dưới để có thể bố trí bệ phóng cho t.ên l.ửa ch.ống hạm.

Vậy loại t.ên lử.a chố.ng h.ạm nào sẽ được chúng ta lựa chọn lắ.p lên tàu lớp Pohang?

Ứng cử viên sáng giá nhất chính là tê.n lử.a ch.ố.ng h.ạm Kh-35 Uran-E. Loại tê.n l.ử.a này có kíc.h thư.ớc đủ để lắp lên các tàu lớp Pohang. Ngoài ra, đây cũng là dòng t.ên l.ửa c.hống hạ.m ch.ủ l.ực của Hải quân nhân dân Việt Nam nên sẽ dễ dàng cho việc đồng bộ khí tài.

Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể t.rang bị t.ên lử.a ch.ống h.ạm KCT-15 do nền CNQP của Việt Nam chế tạo, một khi dòng t.ên l.ử.a “Made in Vietnam” này hoàn thiện thiết kế, chế tạo.

Mặc dù quá trình nâng cấp tê.n l.ửa chố.ng h.ạm cho tàu hộ vệ lớp Pohang là không hề dễ dàng. Tuy nhiên, với quyết tâm cũng như trí tuệ của những người lính Việt Nam thì điều này hoàn toàn khả thi.

Ly Vy

Theo Canhco

Loading...

Bài viết liên quan