Tr.uy t.ố 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng tiếp tay cho Vũ nhôm gây thiệt h.ại 20.000 tỉ đồng
Đăng vào 1:27 sáng

Hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến có hà.nh vi vi ph.ạ.m sử dụng tài sản Nhà nước, vi ph.ạ.m các quy định về quản lý đất đai, giúp Vũ nhôm thâu tóm nhà đất công sản, g.ây th.iệt h.ại hơn 20.000 tỉ đồng.

VKSND Tối ca.o vừa ban h.à.nh c.áo trạ.n.g tru.y t.ố 21 bị can trong vụ á.n bán đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, gây th.ất tho.át hàng ngàn tỉ đồng, xảy ra tại TP Đà Nẵng .

Truy tố 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng tiếp tay cho Vũ nhôm gây thiệt hại 20.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Minh (trái) và ông Văn Hữu Chiến

Trong số đó, các bị can gồm: Trần Văn Minh, cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011; Văn Hữu Chiến, cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014; Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”); Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu giám đốc Sở Xây dựng, cựu phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Phan Xuân Ít, cựu phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng; Nguyễn Quang Thành, cựu giám đốc công ty Minh Hoàng Phát; Phan Minh Cương, tổng giám đốc công ty Cổ phần xây dựng 79, Giám đốc Cty TNHH I.V.C. cùng bị truy tố 2 tộ.i da.nh: Vi p.h.ạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi ph.ạ.m các quy định về quản lý đất đai.

Các bị can Nguyễn Điểu, c.ựu giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Đà Nẵng; Trần Văn Toán, phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP Đà Nẵng; Đào Tấn Bằng, cựu phó chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng, cùng một số người bị tr.uy t.ố về t.ội Vi ph.ạ.m các quy định về quản lý đất đai…

Cá.o trạ.ng xác định 21 bị ca.n trong vụ á.n này có liên quan đến các h.à.nh vi vi ph.ạ.m pháp luật xảy ra ở 21 bất động sản là công sản đã được Vũ “nhôm” cấu kết với các bị c.an khác để mua giá rẻ. Vì những động cơ khác nhau, Trần Văn Minh và các đồng ph.ạ.m đã vi ph.ạ.m pháp luật nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các quy định về quản lý đất đai trong thời gian dài từ năm 2006 đến năm 2014, giúp Vũ “nhôm” thu lợi bất chính đặc biệt lớn thông qua việc nhận nhiều đất dự á.n, mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, tạo dư luận b.ức xú.c, gâ.y hậ.u quả đặc biệt nghiê.m trọ.ng cho ngân sách nhà nước.

Trần Văn Minh và Văn Hữu Chi.ế.n có hà.nh vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, vi ph.ạ.m các quy định về quản lý đất đai như: Ký ban hàn.h nhiều văn bản và chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng nhà, đất công sản trên địa bàn TP Đà Nẵng cho bị can Vũ trái quy định của pháp luật; giảm giá, giảm hệ số sinh lợi, cho phép chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại một số dự á.n bất động sản, trước khi được chuyển nhượng cho Vũ “nhôm”, bị ca.n Trần Văn Minh đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng các văn bản pháp lý, nhanh chóng hoàn thành hồ sơ, thủ tục để giúp Vũ “nhôm” được nhận chuyển nhượng các dự án này không qua đ.ấu giá quyền sử dụng đất, với giá chuyển quyền sử dụng đất thấp hơn giá do UBND TP Đà Nẵng quy định.

Trần Văn Minh và đồn.g ph.ạm đã tạo điều kiện cho Vũ “nhôm” trực tiếp được nhận chuyển giao tài sản, quyền quản lý, khai thác đối với 15/22 nhà, đất công sản, và 6/7 dự án đất trên cơ sở tạo cơ hội cho Vũ “nhôm” có quyền quyết định việc chuyển nhượng, khai thác, sử dụng… nhằm trục lợi.

Hậu quả, số tiền nhà nước bị thi.ệt h.ại tại 22 nhà đất công sản là trên hơn 2.000 tỉ đồng; tại 7 dự án là trên 19.000 tỉ đồng. Tổng số tiền nhà nước bị thi.ệt h.ại là hơn 20.000 tỉ đồng, riêng dự á.n 29 ha khu đô thị quốc tế Đa Phước, số tiền nhà nước đã thi.ệt h.ại là trên 11.200 tỉ đồng.

..https://soha.vn/truy-to-2-cuu-chu-tich-da-nang-tiep-tay-cho-vu-nhom-gay-thiet-hai-20000-ti-dong-20191019080650342.htm

Loading...

Bài viết liên quan